Kazachstan

Opisclose

Kazachstan mało znany Kazachstan przeciętny człowiek kojarzy z biedą i czasami ZSRR. Tymczasem od 1991 roku, czyli upadku ZSRR, Kazachstan stał się krajem bogatym i zyskującym coraz bardziej na znaczeniu. Kraj leży częściowo w Europie, a częściowo w Azji, łącząc oba kontynenty. Jest otwarty na turystów oraz współpracę gospodarczą, poszukuje partnerów do nawiązania relacji handlowych. […]

location_on od: zł
Opisclose

Kazachstan – kraina nieznana Kazachstan kojarzony był z biedą i brakiem wszystkiego. To w tej części Związku Radzieckiego przebywali Polacy wywiezieni tam przez reżim Stalina. Dzisiaj bieda jest przeszłością, a Kazachstan jest krajem rozwijającym się szybko, nowoczesnym i pełnym wielu możliwości. Bogactwa naturalne, rozwijający się biznes, wspaniałe krajobrazy – takie są największe walory tego kraju. […]

location_on od: zł