Meksyk jako mozaika przeróznych klimatów i krajobrazów