Niemcy

Nie ulega wątpliwości fakt, że Niemcy są jednym z najważniejszych państw nie tylko Starego Kontynentu, ale i świata. Kraj ten z uwagi na długą i burzliwą historię, bogatą tradycję, silną pozycję zarówno pod względem politycznym, militarnym jak i gospodarczym od wieków stanowił jedno z najbardziej wpływowych państw świata. Nie inaczej jest dziś – jako członek Unii Europejskiej, NATO, ONZ oraz elitarnej grupy G8 Niemcy są wiodącym krajem Europy mającym niezwykle silny wpływ na kształt polityki całej wspólnoty.

Bardzo dobre położenie geograficzne – w centralnej części kontynentu, z dostępem do dwóch mórz (Bałtyckiego i Północnego) z granicą obejmującą łącznie aż 9 państw (w tym Polskę), z pasmem górskim (Alpy) na południu sprawia, że Niemcy strategicznie należą do absolutnej czołówki europejskich państw, a liczba ludności (ponad 80 milionów) jest jedną z największych na świecie. O sile politycznej kraju i jego wpływie na kulturę całej Europy świadczy również fakt, że język niemiecki stanowi oficjalny język urzędowy nie tylko dla naszych zachodnich sąsiadów, ale też miedzy innymi dla Austriaków, w Liechtensteinie, Luksemburgu, części Szwajcarii czy regionach w Belgii, Holandii oraz Francji.

Co ciekawe w samych Niemczech mamy do czynienia z szeregiem dialektów, głównie ze względu na wysoką odrębność kulturową i silne poczucie lokalnego patriotyzmu w poszczególnych regionach zwanych w kraju „landami” – dlatego też z punktu widzenia kulturowego Niemcy stanowią prawdziwą „skarbnicę wiedzy” dla różnego rodzaju badaczy, naukowców, historyków, czy artystów. Długo by wymieniać wszystkie zalety przemawiające za tym by odwiedzić naszych zachodnich sąsiadów – Niemcy są krajem tak bogato zakorzenionym w kulturze europejskiej, że bez szerszych rekomendacji powinny stanowić obowiązkowy punkt wizyty każdego kto choć trochę interesuje się turystyką.

Kraj wybitnych filozofów jak choćby Immanuel Kant, Wilhelm Leibniz, Artur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche, wybitnych muzyków (Richard Wagner, Carl Orff), czy malarzy (Albrecht Durer) praktycznie na każdym kroku ukazuje swoją wielkość, swój dorobek, niezwykle bogatą tradycję, wobec której nie sposób przejść obojętnie. Bardzo ważną rolę pełnią tu także miasta, a raczej kraje związkowe – tak zwane landy, które cieszą się nie tylko równouprawnieniem, ale i wielką swobodą względem centralnej władzy.

Do największych i najbardziej znanych landów bez wątpienia możemy zaliczyć Bawarię, Brandenburgię, Berlin Bremę czy też Badenię-Wirtembergię. Natomiast jeśli chodzi o miasta – każde z nich ma w sobie coś godnego uwagi, każde stanowi atrakcyjny punkt turystyczny i polecić jedno kosztem drugiego jest naprawdę trudno. Niemcy są doskonałą bazą wypadową do dalszych zakątków Europy, powszechnie znane są niemieckie autostrady – jedne z najlepszych w Europie.

Kraj ten jest również niezwykle ważnym ośrodkiem z punktu widzenia zarobkowego – w Niemczech pracuje bardzo wielu Polaków, zarówno na stałe zatrudnionych jak i pracujących sezonowo. Nie trudno więc spotkać na ulicach niemieckich miast naszych rodaków, którzy stanowią tam bardzo liczną kolonię. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obu krajów najlepszym środkiem transportu do Niemiec jest przejazd autokarem.

W ofercie naszych przewoźników są praktycznie wszystkie mniej lub bardziej znane miasta. Lista ta naprawdę jest długa lecz w celach informacyjnych można wspomnieć o tych najbardziej popularnych przewozach do: Berlina, Monachium, Dortmundu, Frankfurtu, Kolonii, Bochum, Bielefeldu, Hanoweru, Bonn, Duisburga, Bremy, Goettingen, Freiburga, Hamburga, Kaiserslautern, Magdeburga, Stuttgartu, Mainz, Ulm, Leverkusen, Norymbergii, Koblenz, Wuppertalu, Baden-Baden, Bambergu, Gelsenkirchen, Mannheim, Lipska czy Lubeki.