Mount Athos w Grecji

Mount Athos miejsce tylko dla mężczyzn

Mount Athos jest miejscem tylko dla mężczyzn, ponieważ mieszkają w nim mnisi prawosławni. 50 kilometrów kwadratowych długości, 10 kilometrów szerokości, 360 kilometrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Od 1060 roku na półwyspie nie mogą w ogóle przebywać kobiety. Jest to miejsce mnichów. Zwierzęta hodowane w tym miejscu są jedynie płci męskiej.

Surowe życie w Mount Athos

Mount Athos oferuje bardzo surowe warunki życia. Funkcjonowanie w tym miejscu wymaga hartu ducha oraz odporności na trudności. Mnisi zajmują się handlem oraz rolnictwem. Miejsce to jest wyjątkowe i pozwala nabrać sił w najtrudniejszych chwilach. Region uzyskuje wsparcie z Unii Europejskiej, jest też jednym z bogatszych regionów w Grecji ogarniętej kryzysem. Athos ma wartość historyczną i kulturową, dlatego został wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO. 20 monasterów tworzy wyjątkowy kompleks – dostępny do zwiedzania jedynie dla mężczyzn. Piszemy o nim jako o ciekawostce, którą warto poznać. Monasterami zarządza Święta Wspólnota, podejmując autonomiczne decyzje, dbając o jakość życia mieszkańców tego miejsca.